Mamut

Mamuti byli ohromní savci vysocí až pět metrů. Tělo měli pokryté hustou srstí a měli chobot jako slon. Pravěkým lovcům nejspíše maso z mamuta velmi chutnalo. Jen naleziště v Předmostí nedaleko Přerova obsahovalo podle odhadu kosti z více než tisíce mamutů. K lovení mamutů používali lovci kamenné sekyry, oštěpy, luky a šípy. Lovecká skupina musela během lovu spolupracovat, jejich mocným spojencem byl oheň.

Mamuty lovci nejspíš nelovili za pomoci pastí, jejich vyhloubení by trvalo příliš dlouho. Zřejmě oddělovali od stáda mladší nezkušená zvířata a ta poté ulovili osamocená. Celá tlupa se na mamuta vrhla ze všech stran a způsobovala mu oštěpy co nejvíc otevřených ran, aby ztrátou krve zeslábl a padl. Pokud se to zdařilo, ponechali kořist na starost ženám a pronásledovali stádo dál. Podobným způsobem se snažili zmocnit ještě jednoho nebo dvou mamutů.