Břevnovský klášter

První mužský klášter založil u Prahy Vojtěch s pomocí benediktinů.