Císař Karel IV.

Poprvé se stal panovník malé středoevropské a ještě k tomu slovanské země římským císařem. Praha se stala politickým centrem Evropy a změnila se v jedno z nejvýstavnějších velkoměst. Karel IV. si uvědomoval důležitost přemyslovského dědictví jako základny pro rozmach lucemburské moci. Na rozdíl od svého otce nikdy neválčil. Konflikty úspěšně řešil pomocí sňatků, diplomacií a obchodem.