Boží muka

0830m

Drobné stavby nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, někdy kryté stříškou. Mají symbolizovat sloup, u nějž byl z rozhodnutí Piláta bičován Kristus. Boží muka se nacházejí na návrších, rozcestích, v místech, kde někdo zahynul. Často bývají obklopena památnými stromy.

vlevo