Zákony Konráda Oty

V létě roku 1189 vydal kníže Konrád Ota zákony označované za nejstarší zákoník v českých zemích. Ty potvrdily novinku, dědičnost půdy, a staly se tak prvním krokem k vytvoření šlechty. Zatímco dosud platilo, že půdu darovanou pražským knížetem za dobré služby musela rodina po smrti obdarovaného vracet, nyní se dědila (samozřejmě i s poddanými). Z takto obdarovávaných členů panovnické družiny vznikali šlechtici neboli feudálové, protože vlastnili feudum (léno).