Československá spartakiáda

1460

Spartakiáda byl v Československu název pro hromadná veřejná tělocvičná vystoupení. V dobách totality se spartakiády konaly od roku 1955 do roku 1985 pravidelně každých pět let, mimo roku 1970. Tradice navazovala na všesokolské slety.

vlevo