Vynález knihtisku

0823mPři tisku se používaly matrice písmen nejprve ze dřeva nebo z pálené hlíny. Johannes Gutenberg začal vyrábět matrice z kovu. Vynález knihtisku otevřel dveře masovému rozšíření knih a tím i vzdělanosti.

Každá strana knihy byla sestavována do dřevěné sazebnice s přesným řádkováním i místem pro ilustrace (ty byly domalovány ručně). Na matrici s vysázenými slovy se nanesla tiskařská čerň, nejprve kůží, později válcem. Pomocí upraveného lisu na víno pak byly jednotlivé stránky vytištěny.

vlevo