Prokop Diviš (1698 – 1765)

1017m

Farář v Příměticích Prokop Diviš dal na své zahradě v roce 1754 postavit meteorologický přístroj, který sám zkonstruoval. Šlo o povětrnostní mašinu k odsávání elektřiny z atmosféry. Tím se mělo předcházet bouřkám. Na vysoké železné tyči, ukotvené řetězy, byla umístěna růžice 13 krabiček se železnými pilinami. Ty měly s tyčí vodivé spojení, a tak byl Divišův bleskosvod dokonale uzemněn. Přímětičtí obyvatelé se ovšem domnívali, že „ďábelský aparát“ je příčinou dlouhotrvajícího sucha a strhli ho. Po smrti Prokopa Diviše v roce 1765 však už nikdo nedokázal jeho bleskosvod opravit.

1017_1m

vlevo