Stavba přehrad

1204Ve třicátých letech bylo na Vltavě naplánováno a poté i vystavěno několik přehrad – u Vraného nad Vltavou, Štechovic, Slap a pod Kamýkem. Přehrady zajistily elektrickou energii širokému okolí. Na Vltavě díky přehrazení řeky vznikla umělá jezera, která slouží dodnes k rekreaci. Tamější obyvatelé říkají, že dnešní jezera neubírají okolí na kráse. Zůstaly tu romantické zátoky i nespočet krásných přírodních scenérií. Přehrady byly ve třicátých letech budovány i na dalších řekách, kde k tomu byly vhodné podmínky.

V první republice chodili do zaměstnání pouze muži, ženy obvykle zůstávaly doma a pečovaly o děti. Pracovalo se i v sobotu, takže na odpočinek a zábavu zbývala neděle. V porovnání s dnešní dobou se žilo skromněji, auta byla výjimkou, cestovalo se vlakem, autobusem, na kole a velmi často pouze pěšky. Poctivá práce byla ctěna a zaručovala slušný život celé rodině. Lajdáctví a nepoctivost byly odsuzovány. Peníze lidé zbytečně neutráceli, byli spořiví. Přitom pochopitelně existovaly sociální rozdíly mezi obyvateli.

vlevovpravo