Antonín Zápotocký

1429

21. března 1953 byl Antonín Zápotocký Národním shromážděním zvolen prezidentem republiky. 1. června provedlo Československo bez souhlasu Mezinárodního měnového fondu a předchozího informování veřejnosti měnovou reformu. Ta sice odstranila inflaci a šmelinu, avšak znehodnotila většinu úspor obyvatel republiky.

vlevo