Velkomoravské pohřebiště

Okolo kostelů vznikaly hřbitovy s bohatě vybavenými hroby.