Strahovský klášter

V době rozkvětu stavitelství vyrostl v Praze Strahovský klášter.