Opevnění hradu

Opevnění hradu tvořil val s palisádou, vyzděný příkop ukončený parkánovou zdí se střílnami a hradební zeď s cimbuřím a podsebitím.