Povoláním kat

kat2Povolání kata provázelo člověka jeho dějinami až do novověku. Naše historie je prošpikována krvavými tresty. Kati na plný úvazek se na našem území objevují od 13. století. Jejich zaměstnávání souvisí s rozvojem měst a s městským právem. Dříve tresty vykonávali vojáci pověření majitelem panství.

Katovské řemeslo se dědilo z otce na syna. Potomci kata totiž nemohli navštěvovat školy, takže jediné, čím se mohli živit, bylo jenom katovství. Bylo považováno za práci nečistou a podřadnou. Katovny vždy stály odděleně od zbytku města – buď u hradební zdi, u řeky či v příkopech, kam lidé vyhazovali odpadky. Kata mohla zaměstnat jen města, která měla hrdelní právo.

Kat vcházel do města pouze pro něj vyhrazenou brankou. V kostele měl určené místo daleko od ostatních. Ani v hostinci si nesměl přisednout k ostatním ke stolu. Když si chtěl na zábavě zatancovat, směl tak učinit jen se svou ženou. Nikdo v tu chvíli netancoval a poté byl celý parket pokropen a zameten. Jméno kata se nesmělo ani vyskytovat s ostatními jmény. Proto bylo katovo narození, svatba i úmrtí zaznamenáno farářem až na poslední stránku knihy. Po smrti jej lidé pohřbili v neposvěcené půdě stejně jako jeho oběti.

Kat musel chodit oblečen v černém a červeném šatu, aby byl snadno rozpoznatelný od ctnostných spoluobčanů. V menších – nepříliš bohatých městech vykonával i práci rasa. Odklízel mršiny zvířat, čistil stoky a záchody. Při takové práci kat zrovna dvakrát nevoněl.

kat1Lidé kata ovšem i tajně vyhledávali. Věřili například, že odsouzencům provaz, na kterém byl oběšen, přinese novému majiteli štěstí a bohatství. Pověrčiví lidé si od kata také kupovali třísky ze šibenice, hřeby, části těl či oděv odsouzence. Kat za peníze také zachytával krev sťatých a dával ji pít nemocným.

Další zdroj peněz představovalo pro kata léčitelství. Vyznal se v napravování šrámů a ran po mučení, věděl mnoho o lidském těle. Zajímal se také o bylinky, o přípravu mastí. Dokázal tak tělo zbavit celé řady neduhů.

Kat tedy od radnice dostával pravidelný plat a k tomu ještě pevně danou částku za provedené úkony v mučírně či na popravišti. Dále měl vedlejší příjmy za léčitelství a od pověrčivých sousedů. Ve větších městech patřil mezi hodně zámožné občany. Však katovny bývaly velice rozlehlá stavení. Dědily se z otce na syna. Manželství se samozřejmě uzavírala jen mezi potomky katů.

kat3Ve středověku se před hrdelní soud dostal ten, kdo byl obviněn z těžkého zločinu. Soud tvořil soudce a dva přísedící. K vynesení rozsudku sloužila celá řada přesně daných otázek, které měly lotra usvědčit. Pokud se nepřiznal, přicházel na řadu kat s mučícími nástroji. Nejlehčím stupněm bylo šněrování předloktí – pevné stahování a zaškrcování ruky provazem. Dalším stupněm bylo nasazení palečnic – svěráků na drcení palců. Poté přišly na řadu španělské boty – drtily lýtka a holeně. Těžším trápením bylo natažení na žebřík. Zde už docházelo k vykloubení paží a poškození kloubů, vazů i svalů. Při tomto napínání mohl být mučený ještě pálen svícemi na bocích. Ti, co přestáli mučení a nepřiznali se, byli propuštěni jako nevinní. Odcházeli ovšem s trvalými následky a zbaveni cti.

vlevovpravo