Věž opevnění a brána do města Tábor

0627V Táboře si byli zpočátku všichni obyvatelé rovni. Na náměstí vsypali nově příchozí do kádí všechny svoje peníze a šperky. Už na podzim roku 1420 se však ukázalo, že rovnost všech byla jenom snem. Někteří táborité začali vybírat peněžní dávky od vesnických poddaných z okolí a stávali se tak feudálními pány bohatnoucími z vlastnictví půdy.

vlevo