Kníže Svatopluk

0251Původně panoval v bývalém nitranském knížectví. Byl tedy spoluvladařem strýce Rostislava. Chtěl však vládnout sám, proto počátkem roku 870 odtrhl své území od Moravy a začal se paktovat s Franky. Strýc ho za to chtěl nechat zabít. Svatopluk ho lstí zajal a vydal Frankům. Ti ho rozžhavenými kůly oslepili a uvrhli do vězení v Bavorsku, kde zemřel. Svatopluk slíbil Frankům poslušnost a placení poplatku. Zároveň hledal způsoby, jak omezit jejich vliv. Získával stále pevnější pozici, tak ho Frankové načas zajali a uvěznili. Když však na Moravě vypuklo povstání, Frankové postavili Svatopluka do čela svého vojska a poslali na Moravu. Jakmile se Svatopluk vrátil domů, přešel k Moravanům a v jejich čele porazil franské vojsko, které sám přivedl. Díky tomu se ujal roku 871 na příštích dvacet tři let vlády na Velké Moravě.

Svatopluk došel k závěru, že papež je mocnější než všichni světští panovníci, a tak se rozhodl získat jeho přízeň. Aby se mu zalíbil, v roce 885 uvěznil a pak vyhnal byzantské kazatele a povolal římské latiníky. Podařilo se mu vytvořit na tehdejší poměry neobvykle rozsáhlou říši, k níž patřily i Čechy.