Tábořiště lovců

Takto mohlo vypadat tábořiště lovců mamutů v Předmostí nedaleko dnešního Přerova.