Generální stávka

1504Vývoj po událostech 17. listopadu byl překvapivě rychlý. Zprávy o brutálním zásahu policie proti studentům oblétly republiku a vyvolaly obrovské pobouření mezi lidmi. Nebylo třeba výzev, lidé sami vycházeli do ulic, aby dali najevo své rozhořčení. Jako první se na stranu studentů postavili herci a spolu s nimi vyhlásili stávku. Stávka se rozšířila po celé republice, občané zakládali vlastní organizace, které se nazývaly Občanská fóra. V čele Občanského fóra stanul Václav Havel.

Prahou i dalšími městy otřásaly mohutné demonstrace, ve kterých lidé žádali odstoupení komunistické vlády, prezidenta Husáka a uskutečnění svobodných voleb. Veřejná shromáždění a zejména generální stávka v pondělí 27. listopadu 1989 ukázala, že komunisté v Československu už nemají žádnou podporu. Komunistická strana se nejprve pokusila uchovat moc ve svých rukou, později zahájila jednání s delegací Občanského fóra. Na podporu požadavků Občanského fóra se v celé zemi konala dvouhodinová generální stávka. Bylo zřejmé, že vláda komunistů v Československu definitivně skončila. Byla vytvořena nová vláda, prezidentem byl zvolen Václav Havel. Komunistická moc se zhroutila a revoluce zvítězila. Bývá nazývána Sametovou revolucí, protože k převzetí moci nemuselo být užito zbraní.

vlevovpravo