Rytiny

Pravěcí lovci zobrazovali na stěny jeskyní nebo na různé destičky zvířata, která se jim podařilo ulovit. Rádi znázorňovali také výjevy z lovu. Zobrazování okolního světa či vyjádření vztahu člověka k přírodním jevům pomocí obrazu nebo plastiky je jednou z nejlidštějších vlastností pravěkých lovců. Dozvídáme se tak o duchovním životě pravěkých obyvatel, o jejich umění, náboženství, vztahu k okolnímu světu.

V Tmáni u Berouna ve středních Čechách nalezli vědci břidlicovou destičku s rytinou kozoroha, zřejmě jednoho z tehdejších lovných zvířat, které dnes už nežije. Podle rytiny to nejspíš bylo rychlé zvíře s dlouhými rohy.