Výrobky ze železa a dalších užitkových kovů

Důležité bylo kovářství a hutnictví. Železáři dokázali získat kvalitní kujné železo i ocel a kováři dovedli vyrábět bohatě zdobené kvalitní meče. V Mikulčicích byly nalezeny pozlacené ostruhy, které směli používat pouze příslušníci vyšších vrstev. Museli si je zasloužit. Dodnes se říká „Vysloužil jsem si ostruhy“.