Jízdní těžkooděnci u Milána

Traduje se, že se Miláňané tehdy vzdali kvůli českému těstu na knedlíky. Čeští vojáci z něj totiž vytvarovali figuríny dětí, které pod hradbami opékali na ohni a pojídali tak, aby si toho obyvatelé města dobře všimli. A opravdu se v obléhaných tímto způsobem podařilo vzbudit hrůzu z chladnokrevnosti obléhatelů.