Sámo

Jakmile si Avaři podmanili slovanské kmeny ve střední Evropě, začali žít usedlým způsobem života. Podobně jako Slované se zabývali zemědělstvím a chovem dobytka. Jejich výnosy však nikdy nedosahovaly úrovně Slovanů. Jedinou novinkou jejich hospodaření byl chov buvolů a vyspělý chov koní. Aby se uživili, museli vojensky podrobené obyvatele hospodářsky vykořisťovat.

Slované byli tedy nejen přinuceni ke službě v avarském vojsku, ale byla jim také odebírána část zemědělských výpěstků. A pochopitelně museli vykonávat i různé další služby.
Není tedy divu, že se proti avarské nadvládě za čas začali bouřit.

Sámo se ke Slovanům vydal za obchodem spolu s dalšími kupci roku 623 z Franské říše (oblast dnešní Francie a Německa). Když dorazili do cíle své cesty, zjistili, že Slované se nacházejí ve válce s Avary. Sámův motiv k účasti v tažení proti Avarům byl zřejmě motivován snahou o udržení odbytiště zboží k prodeji. Sámova družina se přidala na stranu Slovanů. Sámo sám ve vítězném boji prokázal takovou statečnost a velitelskou dovednost, že byl posléze zvolen slovanským králem (jednalo se spíše o náčelníka náčelníků). Vznikl tak velký slovanský kmenový svaz.