Státní znaky

1511m

K 1. lednu 1993 došlo k rozpadu společného státu, Československé federativní republiky. Vznikly dva státy – Česká republika a Slovenská republika.

vlevo