Prokop Holý

0625Univerzitně vzdělaný a rozvážný kněz Prokop Holý vedl husity proti třetí křížové výpravě. Přezdívku Holý dostal proto, že nenosil tehdy módní plnovous. Prokop Holý změnil husitskou vojenskou taktiku. Přenesl vojenské operace do vedlejších zemí a začal budovat opěrné body v Horní Lužici a ve Slezsku. Ve spolupráci s moravskou šlechtou začali husité pronikat na Slovensko. Roku 1426 porazil Němce u Ústí nad Labem, vpadl do Rakouska, kde zvítězil v bitvě u Zwettlu. Od roku 1427 začali husité provádět rejsy (spanilé jízdy) do sousedních zemí. Pronikli až k Baltu. Rejsy měly za úkol rozbít hospodářskou blokádu země, vyplenit a ekonomicky oslabit nepřátelská území a také šířit a objasňovat husitské ideje. Prokop Holý s husitskými vojsky čelil čtvrté a páté křížové výpravě (Tachov, Domažlice). Obrovská křižácká vojska sebraná po celé Evropě se však rozutekla, jakmile zaslechla husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci.

vlevo