Klášter premonstrátů v Teplé

V klášteře žili příslušníci církevního řádu.