Život nevolníků na venkově

0834

Nevolníci nebyli osobně svobodní, bez svolení svého pána se nesměli ženit, vdávat ani stěhovat.

vlevo