311. československá stíhací peruť ve Velké Británii

1320

Po obsazení českých zemí nacistickým Německem a po zahájení druhé světové války v roce 1939 se desetitisíce Čechů a Slováků zapojily do bojů na straně protihitlerovské koalice. Víc než dva tisíce Čechoslováků bojovaly v uniformách britského letectva.

vlevo