Romantismus a secese

1016Romantismus se prosazuje v první polovině 19. století. Staví se do protikladu k nastupujícímu rozmachu průmyslové výroby – zdůrazňuje návrat k minulosti, sblížení s přírodou a lidmi. Přestavby hradů měly vést k obnově rytířského rázu staveb (neomítnuté zdivo, vysoké střechy, gotické oblouky). Při zámcích byly zakládány rozlehlé přírodní parky.

V 19. století se používají moderní stavební postupy a materiály (litina), stavitelé se však drží původních vzorů. Na přelomu 19. a 20. století znamená nástup secese odtržení od historie. Nejvážnějším uměleckým výrazem je dekorace. Žádná plocha a žádný předmět nemá zůstat bez ozdobení. Užívají se rostlinné motivy, zvířata i ženské postavy. Oblíbené jsou pastelové barvy (sladce růžová).

Na počátku romantismu využívá móda vyjma paruk téměř všeho z minulosti. V oblibě je hedvábí a brokát. Do ženského šatníku proniká kožešina, kterou do té doby nosili jen muži. Postupně se šaty zužují a zjednodušují, péče se začíná věnovat spodnímu prádlu. Zjednodušuje se i pánská móda, užívá se kombinace černé a bílé, v módě je knírek či plnovous.

Romantismus pronikl do všech druhů umění. Nejsilněji ovlivnil literaturu a hudbu. Hrdiny se stávají zbojníci, vězni, žebráci, tuláci. V hudbě se objevují zvuky přírody, lidové písně a tance. Spisovatelé zapisují pohádky a pověsti. Malíři si vybírají náměty ze středověkých bitev, z krásy přírody, z napětí při lovu.

vlevovpravo