Vzdělání budoucího knížete Václava

Na hradišti Budeč Václava vyučoval kněz zvaný Učen. Václav se seznámil s latinou. Učil se rozeznávat jednotlivá písmena a obkreslovat je kovovým rydlem do voskových destiček. Poté se učil pochopit psaný text a zpívat žalmy, náboženské písně. Václav počítal na prstech, věděl, že rok má čtyři roční období, den je rozdělen na jitro, poledne, večer a noc. Rozeznával podle křesťanského kalendáře dny v týdnu.

Jako budoucí panovník musel Václav znát válečnické dovednosti, uměl řecky a staroslověnsky. Když mu bylo osm let, podrobil se obřadu postřižin. Při něm mu dlouhé vlásky, které malí chlapci nosili, slavnostně zastřihl veronský biskup Notar. Václav byl tak přijat mezi budoucí muže.