Sudetoněmecké bojůvky v akci

1230

17. září 1938 nastal pro Československo stav války s Německem, neboť tento den došlo na pokyn Adolfa Hitlera k utvoření Sudetoněmeckého svobodného sboru (Freikorps) z uprchlých občanů Československa německé národnosti. Několik málo hodin poté už tito vpadli na československé území ozbrojeni německými zbraněmi.

Sudetoněmecký dobrovolnický sbor působil v česko-německém pohraničí do konce září 1938. Teroristické, sabotážní a diverzní akce měly ve spojení s Hitlerovou masivní propagandou sloužit jako nástroj ovlivňování veřejného mínění, zastrašování českých obyvatel v pohraničí, i nátlaku na britskou a francouzkou vládu. Na kontě Freikorpsu zůstalo vedle materiálních škod více než sto zabitých Čechů, přes dva tisíce jich bylo odvlečeno do Německa.

vlevo