Partyzáni útočí na železniční trať

1326

Součástí domácího odboje bylo několik odbojových skupin. Již krátce po Mnichovské dohodě se začala vytvářet odbojová skupina Politické ústředí, která vycházela z toho, že dříve či později bude okupován i zbytek Československa.
Další skupinou byl Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ), který navazoval na petiční akci Věrni zůstaneme z května 1938 v době první mobilizace. Bývalí českoslovenští vojáci založili v březnu 1939 Obranu národa (ON). Na počátku roku 1940 bylo vytvořeno Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD), které si vytyčilo za úkol sjednocení domácího odboje a koordinaci akcí.

vlevo