Gotický sloh

Od 13. století si šlechta stavěla mohutné hrady. Tehdy se do naší země šířil ze západu nový stavební sloh zvaný gotika. Opevnění hradu tvořil val s palisádou, vyzděný příkop ukončený parkánovou zdí se střílnami a hradební zeď s cimbuřím a podsebitím. To umožňovalo obráncům jednak krytou střelbu a také házení různých předmětů na hlavy útočníků.

V gotice se stavěly nejen pevné hrady, ale také krásné chrámy a domy bohatých měšťanů. Gotika je především obdobím měst – v této době vzniklo množství měst. Postupně se tvořil základ sídelní sítě tak, jak funguje dodnes. Stavby v gotickém slohu jsou obvykle vysoké a štíhlé s vysokými okny, která mají nahoře vysoký lomený oblouk.

Spolu s vývojem měst se dostávají do popředí také měšťané – lidé, kteří podnikají v obchodě a řemeslech. Muži nosili úzké nohavice, suknici se sníženým pasem a pás s měšcem. Ženské šaty se spínaly knoflíčky, háčky nebo šněrováním. Ozdobu tvořily nákladné pásy. Kuchyňské nádobí bývalo železné nebo bronzové, keramika nebývala polévaná.

Gotické období u nás trvalo téměř tři století a jeho prvky prorůstaly i do renesance. Lomené oblouky umožňovaly užít vysoké žebrové klenby, tlaky klenby a žebroví vyrovnával krásně zdobený vnější opěrný systém. Ve vyšších patrech domů byly přistavovány arkýře.