Archeologické nálezy

První lidé se v českých zemích objevili před několika sty tisíci lety. V naší krajině zanechali své stopy, proto se můžeme z archeologických vykopávek dozvědět, jak žili, bydleli, oblékali se, čím se živili. Alespoň částečně můžeme nahlédnout do toho, jak se pravěcí lidé chovali, co věděli o světě a v co věřili.

Nejznámější naleziště jsou: Stránská skála u Brna, jeskyně Kůlna v Moravském krasu, jeskyně Šipka u Štramberka, Pavlov, Dolní Věstonice či Koněpruské jeskyně. Některé nalezené předměty si můžeme prohlédnout v muzeích, na výstavách i ve skanzenech.

Skanzeny přinášejí rekonstrukce pravěkých objektů – obydlí, sýpek, ohrad a dílen na výrobu kamenných nástrojů. V mnohých skanzenech si můžeme sami vyzkoušet některé aspekty života v minulosti.