Ladislav Pohrobek

0715Ladislav dostal za svého krátkého života dvě přízviska. První znělo Pohrobek, neboť se narodil až 118 dní po smrti svého otce, Albrechta. Druhé bylo Holec, to souviselo s tím, že mu dosud nerostly vousy. Byl potomkem tří významných rodů a jejich slavných příslušníků. Jeho prababička byla Eliška z rodu Přemyslovců. Jeho prapradědeček byl Jan, pradědeček Karel IV. a dědeček Zikmund, všichni z rodu Lucemburků. A jeho otcem byl Albrecht z rodu Habsburků. Na český trůn měl Ladislav samozřejmě zákonný dědičný nárok, což roku 1444 stvrdil i český zemský sněm. Ovšem jako miminko na něj nemohl usednout, a tak v zemi vypukl boj o moc.

vlevo