Únor 1948

1405Klement Gottwald využil při vládní krizi všech možností, které se mu nabízely. Bylo rozhodnuto ustavovat akční výbory Národní fronty. Jejich nelegálně přisvojená pravomoc z nich udělala rozhodující mocenskou sílu ve státě. 21. února 1948 se z podnětu komunistů sešla na Staroměstském náměstí masová manifestace. Klement Gottwald tu přednesl projev o komunistickém řešení vládní krize. Obdobná shromáždění se konala v dalších průmyslových městech. Komunisté vyzbrojili své členy a vyslali je do ulic pod názvem Lidové milice. Do ulic Prahy vyšlo sedm tisíc milicionářů, každý vyzbrojen puškou a 200 náboji ostré munice. V celém Československu se milicionáři zmocnili „svých“ závodů a statků. Městské a venkovské milice vypochodovaly s puškami v rukou, aby demonstrovaly svou moc.

V prvních chvílích krize udržel Klement Gottwald díky postoji sociálně demokratických a dvou nestranických ministrů těsnou většinu ve vládě, a proto mohl odmítat výzvy k odstoupení vlády. Nátlak na prezidenta Edvarda Beneše, aby přijal demisi nekomunistických ministrů, zvýšila 24. února 1948 jednohodinová generální stávka organizovaná pod patronací Komunistické strany Československa.

Prezident Beneš podlehl nátlaku, demisi demokratických ministrů přijal a Klement Gottwald jako předseda vlády doplnil vládu komunistickými politiky. Tak se uzavřel komunistický převrat v Československu. Komunisté začali obsazovat všechna vedoucí místa ve městech i na vesnicích svými členy a odstraňovali z nich své odpůrce. V únoru 1948 tak byla v Československu nastolena totalitní moc komunistické strany.

vlevovpravo