Na Podkarpatské Rusi

1414m

1415m

Podkarpatská Rus je jedna ze čtyř samosprávných zemí Československa v letech 1919 – 1939. Jejím hlavním městem byl Užhorod. V květnu 1945 byly obnoveny hranice Československa ve stavu před mnichovskou konferencí. Vzápětí dne 29. června 1945 je pak celá tato oblast s pruhem území na východě Slovenska odstoupena Československem Sovětskému svazu.

vlevo