Císař Matyáš

0849Mladší bratr císaře Rudolfa II. měl silnou politickou ctižádost. Projevil se ale jako váhavý a slabý panovník.

vlevo