Českoslovenští letci

V polovině roku 1940 se po kapitulaci Francie shromáždila ve Velké Británii většina československých letců. Anglická vláda souhlasila, aby se nově zorganizovalo československé letectvo k brzkému bojovému nasazení. Naši letci zde dosáhli patrně největší slávy z československých vojáků bojujících ve druhé světové válce proti Německu. Bojů na západní frontě se zúčastnilo spolu s britskými vojáky více než tisíc českých a slovenských letců, z nichž 543 padlo.

V září 1941 nastoupil do funkce zastupujícího říšského protektora Reinhard Heydrich. Nařídil provádět drastické zásahy proti odbojnému českému národu. Vyhlásil stanné právo, během něhož bylo popraveno na 450 českých vlastenců a přes 2 200 jich bylo odesláno do koncentračních táborů. Z Anglie byla v roce 1942 vyslána skupina našich parašutistů, aby na Reinharda Heydricha provedla atentát. Jeho život v květnu 1942 ukončili dva českoslovenští parašutisté – Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Němci se po atentátu začali nelítostně mstít: zatýkali a popravovali české lidi. Nicméně usmrcení jednoho z nejmocnějších nacistů mělo obrovský mezinárodní ohlas a přispělo k prosazení obnovy Československa v předmnichovských hranicích.

vlevovpravo