Manželka posledního Přemyslovce

viola1Viola Těšínská pocházela z polského rodu Piastovců. V patnácti letech se provdala za Václava III. Svatba se uskutečnila v Brně 5. října 1305. Tehdy přijala své druhé jméno – Alžběta. Proč se Václav rozhodl pro Violu, je záhadou. Od svých devíti let byl zasnouben s dědičkou uherského trůnu, dcerou posledního krále z rodu Arpádovců. Proč se vzdal své snoubenky a zároveň i uherské koruny? Sňatkem s Violou Václav nic nezískal. Společensky stála mnohem níže, ani majetku se jí nedostávalo.
Václav III. se po smrti svého otce stal králem českým, uherským a polským. Jeho pozice v Uhrách se však díky odbojné domácí šlechtě hroutila. Problémy začala dělat i šlechta polská. Václav se musel rozhodnout, kterou korunu zachrání – polskou či uherskou. Rozhodl se pro Polsko, zrušil zasnoubení s Alžbětou Arpádovnou a oženil se s Violou Těšínskou, jejíž otec Přemyslovce podporoval.
viola2Viola to neměla na pražském královském dvoře jednoduché. Václav byl zhýralec, zajímaly jej hlavně noční pitky a románky s nevěstkami. Nos nad ní ohrnovaly kvůli jejímu původu i pyšné Václavovy sestry. Neměla jejich ctižádost a bojovnost. Okolí neustále zkoumavě pozorovalo, zda není Viola těhotná. Ovšem v tomto Viola zklamala. Po Václavově smrti, ke které došlo pouhých deset měsíců od svatby, se Viola ocitla bez jakýchkoliv prostředků. Nedošlo totiž k uzavření předsvatební smlouvy o věnu, majetku či důchodu v případě ovdovění.
Viola opustila Prahu a vstoupila do kláštera. V roce 1316 ji v klášteře navštívili poslové královny Elišky Přemyslovny a jejího manžela Jana Lucemburského. Žádají, aby se provdala za nejvyššího komořího Petra z Rožmberka. Viola příležitost uniknout z kláštera uvítala. Nového manželství si ale příliš neužila. Po roce jako bezdětná zemřela.

vlevovpravo