Dávní Slované

V průběhu 6. století pronikají na naše území slovanské kmeny. Jejich původní vlastí byla dnešní západní Ukrajina a východní Polsko. Germánské kmeny, které se tu snažily založit své státy, byly smeteny. Zbylí obyvatelé splynuli se slovansky hovořícím obyvatelstvem. Slované byli velmi početní a jejich společenská organizace byla velmi jednoduchá. Fungovala na základě příbuzenských svazků, solidarity a spojenectví.

Díky této jednoduché organizaci vznikl na našem území v 7. století první státní útvar – Sámova říše. Schopný Frank Sámo zbudoval svou moc obchodně a vojensky, ubránil se nejen proti Avarům, ale i proti franskému králi Dagobertovi. V 9. století spatřila světlo světa Velká Morava, stát Mojmírovců. Křehkost moravské státní organizace však dlouhodobě nevydržela nájezdy kočovníků. Žezlo vlády po roce 900 tedy převzaly přemyslovské Čechy.

zarovka