Československý lehký tank

1313

Československý lehký tank byl vyvinutý firmou Škoda v polovině třicátých let. Na jeho sériové výrobě se od roku 1935 kromě firmy Škoda podílela též pražská továrna ČKD. Po obsazení Československa byla značná část těchto tanků převzata německou armádou.

vlevo