Parník

1006Parní stroj byl využit i k pohonu lodí. První parník přeplul Atlantský oceán za 26 dní, přičemž plachetnici to trvalo 30 dní. Parníky se začaly používat také na našich řekách – Vltavě a Labi. Převážely zejména zboží. První parní stroj v českých zemích zkonstruoval na počátku 19. století František Josef Gestner. Odtud už nebylo daleko k první parní lodi. Tu u nás sestrojil mechanik Josef Božek. Tentýž pán v roce 1815 předvedl v Praze svůj parní automobil, který se podobal kočáru, řízen byl klikou, ale nemusel už být tažen koňmi. Parní doprava však byla nad finanční možnosti Josefa Božka. Opustil ji a věnoval se stavbě čerpadel pro vodárny a navrhoval železniční vozy pro koněspřežnou dráhu. Velký význam pro zdokonalení lodní dopravy měl lodní šroub, který vynalezl Josef Ressel a nahradil jím kolesa parníku.

Ve světě se proslavili i další čeští vynálezci. Prokop Diviš sestrojil uzemněný bleskosvod, bratranci Veverkové zdokonalili pluh k orbě půdy. Nazvali ho ruchadlo. Ruchadlo půdu nejen nadzvedávalo, ale i převracelo. Vynálezy měnily život lidí – vznikala nová povolání, rychlejší doprava usnadnila další rozvoj výroby a obchodu.

vlevovpravo