Jak to u nás v 10. století vypadalo?

Čechy obklopovala pohoří pokrytá neprostupnými lesy. Hlavní dopravní tepny vstupovaly do země horskými průsmyky. Ta nejdůležitější vedla z Bavorska přes Plzeň na Prahu a dále do Polska. Většinu vnitrozemí pokrývaly listnaté lesy s loukami a pastvinami. Místy se otvírala bezlesá krajina, kde lidé obdělávali půdu a budovali svá obydlí. Podnebí bylo poměrně mírné, vlhké a teplé, bylo o něco tepleji než dnes. Ovšem hojně pršelo, voda podmáčela půdu, řeky vytvářely nová ramena a za povodní měnily svá koryta.

Úroda byla často velmi špatná, po dlouhých deštích obilí na polích shnilo. Lidé se pak báli zimy, protože jim zásoby nevystačily. Mnozí za krutých mrazů zimu nepřežili, zahynula domácí zvířata i lesní zvěř, v zemi zavládl hlad a vymřely celé vesnice.