Na hranicích Československa

1333

Karpatsko – dukelská operace se odehrávala se v krajně nepříznivých podmínkách, byla do značné míry plýtváním lidských a materiálních sil. Neměla velké vyhlídky na úspěch, ale byla spíše politickým gestem. Ovšem vázala velký počet vojsk, které nemohlo německé velení nasadit proti povstalcům na Slovensku, a tak byla největší vojenskou pomocí, kterou povstání poskytla.

vlevo