Církev a duchovní obroda

1502Z mlčení vystoupila také katolická církev. Kardinál František Tomášek vyhlásil desetiletí duchovní obrody národa. Rok 1985 se odehrával ve znamení oslav 1100. výročí smrti Metoděje. Vrcholem oslav měla být národní pouť na moravské poutní místo Velehrad. Přes rozsáhlá policejní opatření se pouti na Velehradě nakonec zúčastnilo asi dvě stě tisíc věřících. Ti pískotem a nesouhlasnými výkřiky odmítli komunistické funkcionáře a naopak vyjádřili svou podporu zástupci Vatikánu a kardinálu Františku Tomáškovi.

Velehradská pouť jasně ukázala, že se komunistickému vedení nepodařilo katolickou církev umlčet a věřící zastrašit. Přibyli další kněží, kteří veřejně obhajovali lidská práva a svobodu náboženského vyznání. Politický zvrat byl přede dveřmi, i když se komunistická moc tvářila, že je odhodlána zůstat navěky. K převratným změnám docházelo také v okolních státech – v Polsku, Maďarsku a Německé demokratické republice.

V polovině listopadu prohlásil papež ve Vatikánu za svatou Anežku Přemyslovnu. V Praze se při této příležitosti konala velkolepá mše v Chrámu svatého Víta.

vlevovpravo