Jan Lucemburský

Jan Lucemburský zajistil jednáním s okolními panovníky na dlouhé roky pro český stát mír. V roce 1325 zavedl první zlaté peníze u nás, tak zvané florény. Ty nejprve napodobovaly mince z Florencie, později se počeštily českým lvem a jménem českého krále.