Pohled na Nové Město pražské

Karel IV. nejen rozšířil Malou Stranu a Hradčany, ale 8.února 1348 založil a následně vybudoval Nové Město pražské. Rozložilo se na 360 hektarech, bylo tedy dvaapůlkrát větší než Staré Město. Praha tak zvětšila svou rozlohu téměř trojnásobně a stala se třetím největším městem Evropy za Římem a Cařihradem.

Pro Nové Město pražské byly typické široké rovné ulice doplněné velkými tržišti (náměstími). Kdo si v něm chtěl postavit dům, byl na dvanáct let osvobozen od daní. Ze stavebních materiálů musel dát přednost kameni, aby se zredukovalo šíření ničivých požárů. Centrem Nového Města se stal Dobytčí trh (dnešní Karlovo náměstí).