První český král na nástěnné malbě

Korunovace bývaly součástí mše. Než dostal budoucí král odznaky své moci, byl pomazán. To bylo obdobou kněžského svěcení a mělo na něj přenést boží milost. Teprve pak dostal na hlavu korunu a do pravé ruky žezlo a do levé jablko. Panovníci často na korunovační hostině předváděli své bohatství a na závěr rozdávali hostům výslužku.

Kníže Vratislav II. si užil korunovace na krále hned dvě. Při té předběžné jemu i jeho manželce Svatavě vložil korunu na hlavu v dubnu roku 1085 v Mohuči římskoněmecký císař Jindřich IV. A příští rok, 15. června 1086, proběhl v ještě nedostavěné bazilice svatého Víta celý korunovační akt, při němž Vratislava II. a jeho manželku korunoval arcibiskup z Trevíru. Vzhled koruny odhadujeme podle dochovaných denárů, na nichž byla zachycena. Připomínala zdvojenou čelenku se čtyřmi výčnělky. Čelní měl tvar rovnoramenného kříže, boční pravděpodobně připomínaly nerozvité květy a na vrcholu měla nejspíš křížek.