Český stát za Lucemburků

t08

Největší rozmach zaznamenal náš stát za Karla IV. Království spolu s Čechami a Moravou tvořilo Slezsko (hnědé), Lužice (žlutá), Braniborsko (fialové), Horní Falc (zelená) a zahraniční území (oranžová). Jako římský císař měl Karel IV. svrchovanost nad celou Svatou říší římskou.

t06z

vlevovpravo