Přemyslovská orlice

Rodový znak Přemyslovců – černá plamenná orlice – plnil funkci státního znaku.